КОИ СМЕ НИЕ

Watersol.net е комплексен доставчик на системи за ВиК

Watersol.net е комплексен доставчик на системи за водопровод, канализация, отопление и геосинтетични материали.

Oсвен материалите за вътрешносградно строителство, ние предлагаме пълната гама продукти и системи за изпълнение на инфраструктурни проекти – пътна и железопътна инфраструктура, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи на градове и села, пречиствателни станции, хидротехнически съоръжения, промишлени инсталации и стратегически обекти от национално значение.

 

„Уотър Сълюшънс“ ЕООД

  • Булстат: 206977371
  • Адрес на управление: гр. София, ж.л. Слатина, бл. 20
  • Банка: “Уникредит Булбанк” АД
  • BIC: UNCRBGSF
  • IBAN: BG80UNCR70001524933011
Кухненски смесители
Watersol.net - Обзавеждане за кухня
баня