Кои сме ние

Watersol.net е комплексен доставчик на системи за водопровод, канализация, отопление и геосинтетични материали.

Oсвен материалите за вътрешносградно строителство, ние предлагаме пълната гама продукти и системи за изпълнение на инфраструктурни проекти – пътна и железопътна инфраструктура, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи на градове и села, пречиствателни станции, хидротехнически съоръжения, промишлени инсталации и стратегически обекти от национално значение.